Pracuję jako adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej.

Moje obecne zainteresowania naukowe związane są z estymacją nieznanych parametrów oraz testowaniem hipotez w wielowymiarowych modelach liniowych. Szczególną uwagę przywiązuję do badań struktur kowariancyjnych wielpoziomowych modeli wielowymiarowych, mających na celu m.in. umożliwienie wnioskowania statystycznego w przypadku modeli wysoko-wymiarowych, w których liczebność próby jest zbyt mała w stosunku do ilości zebranych danych. Interesuję się również charakteryzowaniem modeli optymalnych w modelach liniowych z dodatkowymi efektami zakłócającymi, jak np. modele współoddziaływania, oraz ze szczególnymi strukturami macierzy kowariancji.

Znaczną część mojej pracy stanowią również zajęcia dydaktyczne.